Läs tidigare inlägg
Här följer en genomgång för halvåret 2020 och kortare analyser av samtliga investeringar i portföljen. Andra analyser finns här, eller så…