Läs tidigare inlägg
Här följer en genomgång för halvåret 2020 och kortare analyser av samtliga investeringar i portföljen. genomgång och vissa analyser av…