Läs tidigare inlägg
I inlägget av Europris som gjordes i januari 2019 används en excel för att beräkna avkastning på återinvesterat kapital (ROIIC)…