Läs tidigare inlägg
Är marknadens generella baissiga inställning till vissa fastighetsaktier befogad eller överdriven? Främst tänker jag på kontor (särskilt Hufvudstaden) men även…