Läs tidigare inlägg
Går det att besvara frågan, när är en aktie billig? Grunden i hela frågan är att utreda om det är…