Läs tidigare inlägg
Detta inlägg är ett uppföljningsinlägg till den branschanalys som gjordes av affiliates-branschen, del 1. Det rekommenderas att läsaren först läser det inlägget…